Als iedereen de 15 thema's (op gebied van voeding en bewegen) van het Nieuwe Gezondheid model toe zou passen, dan zouden we, volgens de World Health Organisation en de Nederlandse Gezondheidsraad, 50 tot 75% minder ziekten en chronische aandoeningen hebben.

Iedereen gezonder, de juiste impuls

Welke impulsen kunnen we medewerkers geven om tot persoonlijke actie naar een gezondere leefstijl over te gaan? Iedereen bevindt zich in een andere fase van bewustwording en gedrag over gezondheid en leefstijl en iedereen heeft dus ook andere prikkels nodig.

Fasen van gedragsverandering klik op elke fase voor meer informatie

In deze fase zijn mensen ontvankelijk voor een 'call to action'. Ze zijn er van overtuigd dat meer bewegen en gezonder eten goed voor ze is en willen er ook wel, met de juiste, liefst wetenschappelijk onderbouwde informatie, werk van maken. Met de juiste prikkel en 'call to action' is de kans groot dat deze mensen over gaan naar de actie fase.

Met de juiste prikkel en uitnodiging gaan mensen op een bepaald moment over tot actie. De een heeft als focus meer fruit eten, de ander gaat meer bewegen en weer een ander gaat de spieren trainen. In de actie fase is het belangrijk dat mensen zelf keuzes kunnen maken en zelfstandig aan de slag kunnen. De doelstelling van de actie fase is mensen actief houden en stimuleren om door te ontwikkelen naar de behoud fase.

Dit is de meest lastige fase, mensen vallen vaak snel terug in 'oud' gedrag. Gedragsverandering heeft 3 tot 6 maanden nodig. Sommigen hebben er begeleiding of coaching voor nodig om het nieuwe gedrag duurzaam te verankeren in de leefstijl.

Bewustwordings- en verkenningsfase

Vanuit Nieuwe Gezondheid is gekeken naar laagdrempelige manieren om informatie en inspiratie aan te reiken, waarbij de medewerker zelf in controle blijft.

Maandelijkse thema’s

Primair is gekozen voor het aanreiken van maandelijkse thema’s op basis van de pijlers gezond bewegen en gezonde voeding.

Medewerkers worden uitgenodigd om deel te nemen in een door hun zelf gekozen leefstijl thema.  Dat gebeurt met behulp van een introductie mail, maar tevens met behulp van een maandelijkse nieuwsbrief en thema inspiratie posters.

Thema poster

Elke maand wordt er een inspiratie poster aangereikt, welke binnen de organisatie op publicatieborden, in kantines of bij de koffie automaat gehangen kan worden.

De inspiratie poster prikkelt, nodigt uit tot discussie en nodigt uit om in te haken op een thema. Ook wordt elke maand een nieuwsbrief aangereikt welke oproept om in te haken op het thema van de maand.

Elke maand een nieuw thema, waardoor medewerkers zelf een keuze maken op welk thema ze inhaken.

Maandthema's op het gebied van gezondheidInspiratieposter minder suiker gebruik

Actie fase

Persoonlijk leefstijl portaal voor iedere medewerker

Reageren medewerkers op de uitnodiging via de mail of via de inspiratieposters, dan wordt hun een persoonlijk leefstijl portaal aangereikt.

Mogelijkheden persoonlijk leefstijl portaal;

 • Toegang tot het Nieuwe Gezondheid dossier vol met leefstijl thema’s over bewegen en voeding.
 • Een tip coach programma, over het thema van de eigen keuze, elke twee dagen een coach tip in de mailbox.
 • Deelname aan 4 verschillende online Leefstijl cursussen.
 • Toegang tot het webvideo workout programma (oefenvideo's over balans, uithoudingsvermogen, kracht en lenigheid).

Nieuwe Gezondheid coach App

Apps zijn niet meer weg te denken en men heeft ze altijd bij de hand, daarom kan de medewerker er ook voor kiezen de Nieuwe Gezondheid App te gebruiken.

Inhoud van de Nieuwe Gezondheid App;

 • Mogelijkheid om een 30 dagen coach tip programma op te starten, over het thema naar keuze van de medewerker.
 • Nieuws over het zelf gekozen thema.
 • Mogelijkheid om ervaringen te delen.

Inspiratie seminars

Optioneel maar zeker aan te bevelen, zijn de inspiratie seminars op gebied van bewegen, voeding en mentale fitheid. Deze brengen het thema even goed op het netvlies en ondersteund met de maandelijkse thema's zorgen ze ervoor dat de leefstijl thema's echt onder de mensen gaan leven. (zie Academie)

Seminairs nieuwe gezondheid

Volhouden in de behoud fase

Persoonlijke advisering en begeleiding

Niet iedereen is in staat om een gezondere leefstijl zelfstandig door te blijven zetten. Sommigen hebben er begeleiding of coaching voor nodig om het nieuwe gedrag duurzaam te verankeren in de leefstijl.

Optionele mogelijkheden om ondersteuning te bieden in deze begeleiding zijn;

Leefstijlclub FitCoach dashboard
 • Een beweegconsult en advies.
 • Een voedingsconsult en advies.
 • Deelname aan een 6 tot 12 maanden beweeg monitor programma (met de Pebble).
 • Een leefstijl coach traject met maandelijkse coach momenten met een geaccrediteerd Nieuwe Gezondheid coach.
 • Doelgericht coach traject voor bijvoorbeeld diabetes, overgewicht/obesitas, enz.

Zeker van wetenschappelijk onderbouwde informatie

Wanneer een bedrijf een positieve bijdrage aan de gezondheid van de medewerkers levert, wil men ook verzekerd zijn van informatie die wetenschappelijk onderbouwd is en die de medewerkers daadwerkelijk inspireert om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Dat is bij deelname aan het Nieuwe Gezondheid programma gegarandeerd!

Het delen van en beschikbaar stellen van adequate gezondheidsinformatie is 1 van de 7 succesfactoren van de top 50 beste werkgevers van Nederland (bron: bestewerkgevers.nl). Nieuwe Gezondheid biedt de mogelijkheid om een goede informatie en motivatie bron te zijn voor alle medewerkers.

Voordelen voor de organisatie

 • Gezondere medewerkers
 • Lager risico op uitval door ziekte (elke ziektedag minder scheelt € 250,- tot € 400,- aan kosten).
 • Goede uitstraling (positieve branding) en sterk additionele employee benefit.
 • Hogere arbeid productiviteit, gezondere mensen presteren beter.
 • Positieve onderlinge communicatie, gericht op leefstijl en gezondheid.
 • Bevordert de teamspirit.

Investering

De basis investering in het Nieuwe Gezondheid programma voor een bedrijf bedraagt slechts 35 euro excl. btw per maand, inclusief 25 actieve deelnemers. Voor grote aantallen passen wij een staffelkorting toe.

Nieuwe Gezondheid in uw organisatie?

We staan klaar voor gratis telefonisch advies en verdere toelichting.

Neem contact met ons op
Download de brochure Duurzame inzetbaarheid Download de brochure Duurzame inzetbaarheid - interventie overzicht