Gezondheidsraad Nieuwe Gezondheid ontwikkelt vanuit de moeder organisatie EFAA, al sinds 1986 een opleidingsprogramma voor gepassioneerde Fitnesstrainers, personal trainers, leefstijlcoaches, doelgroep experts, afdelingsmanagers en sportmanagers.

In 2003 werd gestart met de ontwikkeling van Leefstijlclub.nl en Bewegen is Medicijn. In de opleidingen en trainingen van Nieuwe Gezondheid/EFAA wordt gewerkt vanuit NL Actief (Brancheorganisatie) erkende competentie profielen en kennisdossiers, vanuit de nationale en internationale beweeg- en voedingsrichtlijn (Gezondheidsraad en WHO) en vanuit gevalideerde gedragsverandering modellen.

Missie

Nieuwe Gezondheid is pledge houder van ‘Alles is Gezondheid’, geïnitieerd en onderdeel van het Ministerie van VWS Nationaal Preventie Programma. Een van de doelstellingen van VWS is het keren van de groei van overgewicht en diabetes. Een belofte van Nieuwe Gezondheid in de pledge van Alles is Gezondheid, is om bij te dragen aan een trendbreuk in de toename van overgewicht. De missie van EFAA/Nieuwe Gezondheid is dan ook, STOP de overgewicht epidemie!

Nieuwe Gezondheid heeft zich als doel gesteld om professionals de benodigde kennis aan te reiken op gebied van de beweegrichtlijn, voedingsrichtlijn, motivational interviewing en gedragsverandering begeleiding. Dat doen we o.a. met de Nieuwe Gezondheid nieuwsbrieven, door de Leefstijl- en Vitaliteit coach opleiding en door het beschikbaar stellen van het Coach dossier.

Wij geloven erin dat de professionals zoals trainers, docenten, praktijk ondersteuners, buurtsportcoaches, fysiotherapeuten, preventie medewerkers, maar ook huisartsen, specialisten en bedrijfsartsen, een zeer belangrijke schakel vormen voor het ondersteunen en initiëren van een trendbreuk in de groei van overgewicht, obesitas, diabetes en vele andere chronische aandoeningen.

Samen bijdragen aan de stop van de toename van overgewicht. Hoe meer professionals de richtlijnen, motivational interviewing en gedragsverandering begeleiding kennis beheersen en die toe weten te passen, des te groter onze impact.

Visie

Met de juiste (en wetenschappelijk onderbouwde) leefstijl- en preventie kennis en een effectieve aanpak van ondersteuning in gedragsverandering in combinatie met een landelijk dekkend netwerk van professionals, bereiken wij miljoenen mensen.

Wij gaan samen voor de verbetering van gezondheid, mentaal welbevinden en kracht, lagere afhankelijkheid van de curatieve zorg, (wel in goede samenwerking met de zorg) en duurzame toename van leefkwaliteit.

Voor ons allen en een gezondere toekomstige generatie.