Alles is gezondheidNieuwe Gezondheid haakt in op het ‘Nationaal Programma Preventie’ van de Rijksoverheid!

Het Nationaal Programma Preventie is gestart in 2014 en heeft als doel een vermindering van de  groei van het aantal mensen met een chronische ziekte. Daarnaast moet het programma ook de grote gezondheidsverschillen tussen hoog en laag opgeleiden verkleinen. De focus van het programma ligt op minder alcohol, roken, depressie, diabetes, overgewicht en meer bewegen. Met het programma ‘Alles is Gezondheid’ zet het Nationaal Programma Preventie in op  samenwerking met verschillende partijen waaronder maatschappelijke partners, gemeenten, en het bedrijfsleven. Met een belofte (‘pledge’) verbinden organisaties zich aan de doelen van het Nationaal Programma Preventie. 2017 is het jaar dat Nieuwe Gezondheid inhaakt op deze beweging.Het Nationaal Programma Preventie - Alles is gezondheid is van mening dat de gezondheid van de mensen in Nederland nog veel beter kan. Het verbeteren van de gezondheid draagt bij aan een vitale maatschappij en een vitale economie. Een brede aanpak gericht op preventie essentieel is, waarbij de gezamenlijke inzet van maatschappelijke partners en overheid onmisbaar is. Nieuwe Gezondheid onderschrijft de doelstellingen van het Nationaal Programma Preventie - Alles is gezondheid, te weten;

  • dat we de groei van het aantal chronisch zieken keren en gezondheidsverschillen tussen groepen mensen verkleinen.
  • het bevorderen van de gezondheid van mensen en het voorkomen van chronische ziekten door een integrale aanpak in de omgeving waarin mensen wonen, werken en leren;
  • een prominente plek voor preventie in de zorg-, welzijn-, sport- en onderwijs sector;

Er is een landelijk netwerk van begeleiders, adviseurs, behandelaars, trainers en voorlichters actief binnen sportverenigingen, sportcentra, onderwijs instellingen, zorg- en welzijn instellingen en binnen overheidsinstellingen, die zich al inzetten voor gezondere mensen en een gezondere leefstijl. Vaak is echter de kennis op gebied van preventie en ‘leefstijl als medicijn inzetten’ relatief beperkt, daar wil Nieuwe Gezondheid verandering in brengen. Nieuwe Gezondheid omarmt het Nationaal Programma Preventie en gaat zich pro actief inzetten de intermediairs binnen de verschillende branches te informeren over primaire preventie. Nieuwe Gezondheid is van mening dat jongeren opgroeien in een omgeving die nog teveel gericht is op curatieve zorg en te weinig op preventie. Volwassenen en dan met name ouders, zorgmedewerkers, leerkrachten, HR-medewerkers, instructeurs, trainers en coaches, kunnen veel invloed hebben op de leefstijl van volwassenen en jongeren.

3 sporen aanpak vanuit Nieuwe Gezondheid

De Nieuwe Gezondheid beweging zet in op 3 sporen;

Spoor 1: Professionals

Vanuit de Nieuwe Gezondheid beweging gaan we professionals (zorgmedewerkers, praktijk ondersteuners, trainers, docenten, WMO consulenten, diëtisten, HR medewerkers, enz.) informeren en ondersteunen om de WHO beweeg- en preventie richtlijn toe te passen, de Gezondheidsraad voedingsrichtlijn toe te passen, de richtlijnen op gebied van bewegen en voeding voor overgewicht en obesitas (Kennisdossier en protocol overgewicht en obesitas van NL Actief) toe te passen en kennis op te doen op gebied van gedragsverandering. Nieuwe Gezondheid biedt een gratis basis programma aan voor professionals uit alle sectoren.

Interesse? Klik hier voor meer info!

Spoor 2: Consumenten

Nieuwe Gezondheid biedt consumenten gratis de mogelijkheid deel te nemen aan leefstijl cursussen online (actief leven, een gezond lichaam, gezonde leefstijl (BRAVO) en actief met diabetes), deel te nemen aan web video workouts en gebruik te maken van het Nieuwe Gezondheid dossier (Leefstijl thema’s vanuit de WHO beweegrichtlijn, de Gezondheidsraad voedingsrichtlijn en het Positieve Gezondheid model) met behulp van de online Leefstijl SWITCH (in samenwerking met Leefstijlclub.nl).

Interesse? Doe mee!

Spoor 3: Bedrijven

Nieuwe Gezondheid biedt bedrijven en instellingen een totaal programma voor Duurzame Gezondheid en Duurzame inzetbaarheid. Ook voor bedrijven is er een gratis basis pakket waarmee men de werknemers kan informeren over de 2 maandelijkse thema’s.

Bouw mee aan een landelijk netwerk voor gezondheid en preventie, haak mee in op de ‘Alles is Gezondheid’ beweging en laat ons samen werken aan een gezonder Nederland.

Meer weten? Klik hier!