Willen we een significante impact bereiken op de leefstijl en gezondheid van de Nederlandse bevolking, dan is een van de belangrijkste pijlers dat de kennis van het Nieuwe Gezondheid model, en later het Positieve Gezondheid model, bekend is bij mensen die andere mensen begeleiden of adviseren.

Kennisdossier Nieuwe Gezondheid

Beschikbaar in het Leefstijlclub portaal

In samenwerking met Leefstijlclub.nl bieden wij het Nieuwe Gezondheid dossier aan. De 15 primaire thema’s op gebied van voeding en beweging worden hierin uitgewerkt in een Factsheet en een tip programma (30 dagen lang, elke 2 dagen een tip).

Voor individuen ideaal, elke maand een nieuw thema uitgewerkt en dus elke maand de mogelijkheid om de tip coach te activeren.

Voor de professional, zoals huisartsen, praktijk ondersteuners, leefstijladviseurs- en coaches, WMO consulenten, leerkrachten, sporttrainers,  buurtsportcoaches, fitness trainer, personal trainers, Meer Bewegen Voor Ouderen docenten, Gewichtsconsulenten,  therapeuten, P & O medewerkers, bedrijfsartsen, Arbo adviseurs, een ideaal dossier om zelf te raadplegen maar ook een dossier om klanten, patiënten, leden, cliënten naar toe te verwijzen.

Seminars Nieuwe Gezondheid

1 uur - Op aanvraag op locatie

Een seminar zou je het best kunnen omschrijven als een college. In een anderhalf uur durende bijeenkomst over gespreksmethoden staan we bijvoorbeeld stil bij de juiste starthouding of bij een aantal specifieke technieken die je kunnen helpen bij het motiveren van deelnemers. Hieronder zie je welke seminars we aanbieden. Op verzoek ontwikkelen we ook graag seminars vanuit andere invalshoeken.

Na het volgen van het seminar lukt het me beter om bij mijn patiënten tot de kern te komen van wat hen belemmerd.

H. Hermsen, Diëtist

Seminar 1 – Leefstijl en gezondheidsbevordering - Bewegen is medicijn!
De laatste 10 tot 15 jaar is pas duidelijk geworden wat een inactieve leefstijl met ons doet. De World Health Organisation onderstreept het belang van bewegen voor een goede gezondheid en heeft een duidelijke beweeg- en preventie richtlijn opgesteld. Wat is de oorsprong van ons inactief gedrag, wat zijn de risico's, hoe passen we die nieuwe richtlijnen toe en welke vormen van bewegen zijn waar goed voor? In deze seminar nemen we je mee in een reis door ons beweeggedrag en maak je kennis met de toepassingsmogelijkheden van de nieuwe WHO beweeg- en preventie richtlijn.

Seminar 2 – Leefstijl- en gezondheidsbevordering - Vitale voeding!
Er is nogal wat gebeurt met onze voeding in de afgelopen 50 jaar, en dat is niet allemaal in ons voordeel. Deze seminar geeft inzicht in de oorsprong van onze voedingsrichtlijnen, de krachten die er spelen, de risico's die verschillende voedingsstoffen met zich meebrengen en de nieuwe richtlijnen van de Gezondheidsraad. Tevens wordt er een persoonlijke analyse uitgevoerd en krijg je de persoonlijke verbeterpunten aangereikt, die, bij toepassing, een gezondheidsopbouwend effect zullen hebben.

Seminar 3 – Leefstijl- en gezondheidsbevordering - Mentale fitheid!
Wat is de oorsprong van ons gedrag, welke invloeden moeten wij weerstaan om ons eigen pad te bewandelen en welke invloed hebben wij zelf om mentaal sterk te blijven of te worden. Dit seminar geeft inzicht in gedrag, de werking van onze (intrinsieke) motivatie, de mogelijkheden om het heft in eigen handen te houden en mentaal fitter en sterker te worden.

Seminar 1 - Gespreksmethoden – Starthouding 
In deze bijeenkomst staan we uitvoerig stil bij de starthouding in het contact. Over het algemeen vinden mensen het niet zo gemakkelijk om zonder (voor)oordelen in contact te treden met anderen. Je eigen aannames, overtuigingen en opvattingen spelen altijd een rol in hoe je anderen beoordeelt. Maar hoe kan je er nu voor zorgen dat dit zo min mogelijk een negatieve rol  speelt tussen jou en je deelnemer? In dit seminar staan we stil bij de belangrijkste elementen in de starthouding. Een leerzame kennismaking met een aantal zaken waar je niet vaak bij stil staat.

Seminar 2 - Gespreksmethoden – De waarde van luisteren 
Het klinkt zo gemakkelijk. Luisteren gaat toch vanzelf? Helaas is echt luisteren nog een hele kunst. In de psychologische gespreksvoering wordt in dit kader regelmatig gesproken over ‘leeg luisteren’. In dit seminar staan we stil bij dit thema. Wat is echt luisteren nu eigenlijk en op welke manier doe je dat? Waar moet je nu op letten en welke meerwaarde heeft het als dit je op een goede manier lukt?

Seminar 3 - Gespreksmethoden – De waarde van vragen stellen 
Ook dit klinkt eigenlijk heel gemakkelijk. Vragen stellen we vooral als we iets willen weten van mensen of wanneer we nieuwsgierig zijn. Maar wil je een bijdrage leveren in het intrinsiek motiveren van deelnemers dan krijgen vragen ineens een heel andere lading. De juiste vragen stellen kan er toe leiden dat mensen over heel andere dingen gaan nadenken en kunnen worden geprikkeld om hun echte diepe motivatie te vinden. In dit seminar vertellen we over een aantal bijzondere vraagtechnieken die je kunnen helpen net iets meer uit een gesprek te halen.

Seminar 4 – Gespreksmethoden - De waarde van waarnemen
Eén van de belangrijkste informatiebronnen in het contact met anderen is de non-verbale communicatie. Er wordt verschillend over gedacht, maar we kunnen wel zeggen dat meer dan 70% van hetgeen we elkaar duidelijk willen maken non-verbaal gebeurt. We denken al snel dat we degene die tegenover ons zit goed kunnen inschatten, maar heb je het wel altijd bij het rechte eind? En wat straal je zelf eigenlijk uit? Non-verbale communicatie is bepalend voor het verdere verloop van het contact, maar het gebeurt doorgaans vooral onbewust. In dit seminar wordt je bewuster van het belang van non-verbale communicatie.

Seminars voor groepen
Op verzoek organiseren we seminars voor groepen vanaf 16 deelnemers. Neem contact met ons op voor het bespreken van de mogelijkheden. Ook organiseren we zelf regelmatig seminars. Als deze zijn gepland zie je onderaan deze pagina waar en wanneer!

Voor wie
Een seminar is er voor iedere professional die anderen begeleidt op het gebied van zorg, gezondheid en bewegen en meer wil weten over enkele basisprincipes van professionele gespreksvoering.

Inschrijven

Vraag vrijblijvend een offerte op.

NEEM CONTACT OP
Seminairs nieuwe gezondheid

Workshops Nieuwe Gezondheid

2,5 uur - Op aanvraag op locatie

Workshop 1 – Leefstijl- en gezondheidsbevordering – Gezond bewegen
In deze workshop maken we een verdiepingsslag op gebied van gezond bewegen, een actieve leefstijl, gezondheidsgerichte beweegbegeleiding en advisering. Naast de inzichten over de effecten van de verschillende beweegactiviteiten op onze gezondheid en ons lichaam, gaan we vanuit het WHO beweegadvies aan de slag om een beweeganalyse uit te voeren en een beweegplan op te stellen dat aansluit op de behoefte, wensen en leefstijl van de deelnemer.

Workshop 2 – Leefstijl- en gezondheidsbevordering – Gezonde voeding
In deze workshop onderzoeken we de nieuwe voedingsrichtlijn nadrukkelijk, wat zijn de risico's en wat de gezondheidsvoordelen, leren we een compacte en snelle analyse te maken met de deelnemer en hoe we met enkele eenvoudige hulpmiddelen de deelnemer aan kunnen zetten om bewuster te worden van diens eigen voedingspatroon. Maar ook om de deelnemers te inspireren zelfstandig een verbeterslag in het voedingspatroon te maken.

Workshop 3 – Leefstijl- en gezondheidsbevordering – Mentale kracht
Laten we ons leiden door de media en commercie, dan zijn we overgeleverd aan negativiteit en uitbuiters. Juist in deze tijd is het belangrijk om voor onszelf duidelijk te hebben wat de invloeden zijn en hoe wij daar mee om kunnen gaan. Welke mentale schakels kunnen wij aanzetten, hoe kunnen we onze focus optimaliseren in een richting die ons iets brengt in het leven, of dat nu gezondheid is of een betere relatie, carrière, enz.? In deze workshop verdiepen we ons in gedragsverandering en reiken we hulpmiddelen aan om jezelf of anderen te analyseren en ondersteuning te bieden om mentaal sterker te worden.

Workshop voor groepen
Op verzoek organiseren we workshops voor groepen vanaf 12 deelnemers. Neem contact met ons op voor het bespreken van de mogelijkheden. Ook organiseren we zelf regelmatig workshops. Als deze zijn gepland zie je onderaan deze pagina waar en wanneer!

I-Move heeft vier workshops ontwikkeld over gespreksmethoden die afzonderlijk van elkaar georganiseerd kunnen worden. Als de vier workshops allemaal gevolgd worden spreken we van een belangrijk deel van de training die de meest essentiële  principes van professionele gespreksvoering behandeld. Bij een training is er sprake van nog meer verdieping en het maken van opdrachten tussen de bijeenkomsten door. Tijdens de workshops krijg je naast veel informatie ook ruim de gelegenheid om te oefenen met praktische situaties die veel inzicht opleveren. Kijk hieronder voor de thema’s per workshop! Net als bij de seminars geldt dat we graag meedenken in het ontwikkelen van een workshop met een specifieke vraag.

Workshop 1 – Motiveren  - Starthouding
In deze workshop staan we uitvoering stil bij de juiste starthouding in het contact met anderen. Het eerste contact tussen jou en een ander is vaak heel erg bepalend voor het verdere verloop van het contact. In ons leven krijgen we, vaak ongemerkt, veel boodschappen mee. Alle normen en waarden die je meekrijgt in de loop van je leven vormen je referentiekader. Het is de bril waardoor je kijkt en die bepaalt in belangrijke mate hoe je de wereld en de mensen om je heen beoordeelt. En dat kan je behoorlijk in de weg zitten! Een juiste starthouding begint bij bewustwording. In deze workshop staan we stil bij de valkuilen waar je ongemerkt in kunt vallen. Je wordt je een stuk bewuster van de invloed van je eigen opvattingen, aannames en overtuigingen en leert hoe je deze zo min mogelijk een negatieve rol kunt laten spelen in het contact met anderen.

Workshop 2 – Motiveren  - De waarde van luisteren
In deze workshop staan we uitvoerig stil bij het thema ‘luisteren’. Veel mensen denken hier niet als vanzelf aan. Luisteren doet toch iedereen? En wat is dat meer dan gewoon horen wat een ander zegt? In deze workshop ontrafelen we dit begrip. Wat is luisteren nu echt? En op welke manier kan je allemaal luisteren naar anderen? Waar moet je op letten als het je doel is om mensen te helpen hun diepe motivatie te ontwikkelen? Door kennis op te doen over dit thema en er mee te oefenen zul je merken dat tussen de regels door luisteren ontzettend veel informatie kan opleveren. Met die ‘verborgen’ informatie kan je vervolgens weer veel meer van betekenis zijn voor de ander. Een workshop die veel deelnemers heel anders naar hun werk heeft laten kijken!

Workshop 3 – Motiveren  - De waarde van vragen stellen
In de psychologie wordt al decennia lang onderzoek gedaan naar gespreksmethoden. I-Move is ooit opgericht omdat we hebben gemerkt dat er in de wereld van gezondheid en bewegen ontzettend weinig gebruik wordt gemaakt van aanwezige kennis. Vaak richt men zich op verouderde kennis over gespreksvoering of maakt men gebruik van één methode. En dat is doodzonde. Wil je werkelijk aansluiten bij degene die tegenover je zit dan is het belangrijk gebruik te maken van verschillende gesprekstechnieken. Bovendien moeten de technieken die je gebruikt bij je passen zodat het vanzelf gaat en het geen ‘trucjes’ worden. In deze workshop nemen we je mee in de wereld van de psychologische gespreksvoering. We vertellen over de basis van een aantal veelgebruikte gespreksmethoden en laten je kennis maken met een aantal vraag- en gesprekstechnieken. We gaan er ook mee oefenen zodat je een aantal van deze technieken direct kan inzetten in je werk!

Workshop 4 – Motiveren  - De waarde van waarnemen
Als je goed weet waar je op moet letten dan kan je het gesprek tussen jou en je klant veel meer inhoud geven. In deze workshop staan we stil bij één van de belangrijkste onderwerpen in de professionele gespreksvoering. Uiteindelijk begint alles bij het juist weten in te schatten van je gesprekspartner. Mensen schatten de ander vaak helemaal verkeerd in en wij hebben gemerkt dat ook veel mensen die verkeerde inschatting een te grote rol laten spelen in het verdere contact. Wat zegt het nu als iemand zit te zuchten en te kreunen? Betekent dat altijd dat iemand ongemotiveerd is of iets heel lastig vindt? Wat nu als iemand heel onzeker doet? Is iemand dat dan ook altijd? Als iemand ongeïnteresseerd overkomt, is iemand dat dan ook werkelijk? Wat mensen vaak denken is dat je vooral moet letten op wat iemand zegt, maar wat nu als de meeste boodschappen die mensen de ander geven via de non-verbale communicatie gaat? Dan lijkt het ook wel belangrijk om hier het nodige over te weten! Het is niet alleen belangrijk om de ander op de juiste manier in te schatten, maar het is ook belangrijk om te weten hoe je zelf op de ander overkomt. Aan de hand van voorbeelden en oefenmomenten laten we je zien hoe waardevol het kan zijn om hier meer van te weten.

Voor wie
Een workshop is er voor iedere professional die anderen begeleidt op het gebied van zorg, gezondheid en bewegen en verdiepende kennis wil opdoen over een aantal belangrijke principes van professionele gespreksvoering. Naast het feit dat de workshops veel inzicht opleveren wordt het doorgaans ook ervaren als een leuke teamactiviteit!

In de workshop over de waarde van waarnemen hebben we met ons team ontzettend veel geleerd over onze eigen valkuilen in het contact met klanten. Een aanrader voor ieder team!

Peter de Boer, personal trainer

Inschrijven

Vraag vrijblijvend een offerte op.

NEEM CONTACT OP
Workshop nieuwe gezondheid

Training: Nieuwe Gezondheid adviseur

2-daagse open training

In deze training krijg je niet alleen inzicht in de nieuwe richtlijnen van de Gezondheidsraad en de World Health Organization, ook ontvang je middelen om dit gemakkelijk met anderen (cliënten/patiënten/klanten/werknemers/leden) te communiceren en een compacte persoonlijke analyse en advies toe te passen.

Je hebt na deze training de kennis van de ontwikkeling van inactiviteit in de westerse wereld, van de nieuwe beweegrichtlijn van de WHO en de visie daarachter, je kan een beweeganalyse uitvoeren en weet hoe een beweegplan op te stellen. Tevens krijg je inzicht in de ontwikkeling van onze voeding, de nadelen van suikers in onze voeding, de nieuwe voedingsrichtlijn en de impact op onze gezondheid hiervan, je kan een voedingsanalyse afnemen en adviseren om een voedingsswitch te maken.

Inhoud training Nieuwe Gezondheid adviseur

Dag 1:

  • Geschiedenis van onze leefstijl
  • Nieuwe Gezondheid model
  • Beweeganalyse en advies
  • Deelnemers informatie

Dag 2:

  • Voedingsrichtlijnen historie
  • Nieuwe voedingsrichtlijnen 2015
  • Voedingsanalyse en advies
  • Motivatie en gedragsverandering

Training voor teams
Op verzoek organiseren we deze training ook voor groepen tot 16 deelnemers. Neem contact met ons op voor het bespreken van de mogelijkheden. Ook organiseren we zelf regelmatig een training via open inschrijving.

Voor wie
De training is er voor iedere zorg, leefstijl, preventie, welzijn, gezondheid en beweeg professional.

De training heeft me meer handvatten gegeven om mijn cliënten te helpen hun doelen te halen en hun motivatie vast te houden.

Y. Winters, personal trainer

Inschrijven

Vraag vrijblijvend een offerte op.

NEEM CONTACT OP
Training nieuwe gezondheid

Opleiding: Nieuwe Gezondheid coach

4-daagse coach opleiding

De Nieuwe Gezondheid coach is een kenner van de leefstijl richtlijnen van de World Health Organization en de voedingsrichtlijnen van de Gezondheidsraad. Als coach krijg je in deze training hulpmiddelen aangereikt om een duidelijk verhaal neer te zetten wat betreft voeding en beweging. Na deze training ken je niet alleen de 15 thema's van het model Nieuwe Gezondheid, je weet ook het verhaal compact te vertellen, je kunt een analyse per individu uitvoeren en je leert een persoonlijk leefstijl plan op te stellen.

Kennis alleen is echter voor de meeste mensen nog onvoldoende om dingen in het leven aan te passen. Iedereen neemt een eigen rugzakje mee, met leefpatronen en overtuigingen. In deze training verdiepen we ons in deze gedragskunde en gebruiken we onderdelen van Cognitieve gedragstherapie en NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) om samen met de deelnemer duurzame stappen te zetten naar een gezondere leefstijl en waar nodig een gezonder gewicht.

Tevens maak je in deze 4-daagse Nieuwe Gezondheid coach opleiding kennis met een uniek beweegcoach programma waarmee je zelf het beweeggedrag van je deelnemers kunt volgen en waarmee je op afstand kunt coachen.

4 daagse training gesprekstechnieken

Een training over gesprekstechnieken duurt 4 dagen van 10.00 uur tot 16.00 uur. In de training behandelen we alle belangrijke onderwerpen die je vaardig maken in het toepassen van professionele gesprekstechnieken. We staan uitgebreid stil bij de invloed van ons eigen oordeel en de invloed die we onbewust vaak hebben in de begeleiding van anderen. Tijdens de training doe je kennis op over diverse gespreksmethoden en de verschillende visies die hier achter schuil gaan. We gaan tenslotte ook aan de slag met een aantal technieken met het doel je vaardig te maken in het gebruik ervan. In de training leer je geen kunstjes! Tijdens deze intensieve training wordt je vooral bewust van de invloed van je eigen opvattingen en oordelen en ontdek je welke technieken bij jou passen zodat het ook geen kunstje kan worden. Het kader van de training ligt in principe vast, maar wordt in overleg altijd aangepast aan de actuele werksituatie. Zo is het dagelijks werk van een fysiotherapeut of dietist in de praktijk anders dan dat van een arts of trainer in de sportwereld.

Totaalopleiding
Wil je I-MOVE/Nieuwe Gezondheid professional worden? In een totaaltraining van acht dagen helpen we je om hier te komen. In deze intensieve training leer je alles over de nieuwe beweegrichtlijn van de World Health Organization, de voedingsrichtlijn 2015 en de toepassing ervan bij cliënten. Daarnaast leer je alles wat je moet weten over het toepassen van effectieve gesprekstechnieken uit de psychologie. Een uitgebreide combinatie dus van de twee pijlers van I-MOVE! Aan het einde van deze combinatietraining ontvang je het I-MOVE/Nieuwe Gezondheid professional certificaat!

Inschrijven

Vraag vrijblijvend een offerte op.

NEEM CONTACT OP
Opleiding nieuwe gezondheid