Machteld HuberNieuwe Gezondheid is een onderdeel van een totaal visie van Positieve Gezondheid, welke 6 aandachtsgebieden heeft.

Arts en onderzoeker Machteld Huber hield de huidige definitie van gezondheid van de World Health Organisation tegen het licht, die luidt; 'Gezondheid is een toestand van volledig fysiek, geestelijk en sociaal welbevinden en is niet louter het ontbreken van ziekte of gebrek'.

Positieve gezondheid model

Lange termijn visie

De wijze waarop 'gezondheid' gedefinieerd is in deze definitie, bepaalt in grote mate de manier waarop we met zorg en onze gezondheid omgaan. Onbedoeld stimuleert deze definitie volgens Machteld medicalisering van de zorg. In 1948 waren het vooral infectieziekten die bestreden moesten worden - terwijl we in de Westerse wereld nu vooral te kampen hebben met welvaartsziekten. Op dit moment gaat 95% van het zorgbudget naar het bestrijden van ziekte. Het is niet wenselijk dat patiƫnten en de gezondheidszorg hun focus op ziekte houden, terwijl - ondanks ziekte - een kwalitatief hoogwaardig en zinvol leven mogelijk is. De huidige definitie stimuleert de neiging van mensen in de zorg om voortdurend bezig te zijn met het bestrijden van ziekte en veronachtzaamt de mogelijkheden om een zinvol leven te leiden.

Gezondheid als het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.

Machteld Huber

Omdat uit GGD onderzoek van 2013 blijkt dat meer dan 70% van de Nederlandse bevolking niet voldoet aan de richtlijnen van het Nieuwe Gezondheid model, is gekozen om het aandachtsveld fysiek eerst uit te werken en te implementeren in 2016.

Het Nieuwe Gezondheid programma omarmt het Positieve Gezondheid model en heeft als 1e fase de twee gevalideerde richtlijnen, een op gebied van bewegen en de tweede op gebied van voeding, vertaald in het model Nieuwe Gezondheid en in positieve aandachtspunten, de 15 leefstijl thema's. Vanuit het Nieuwe Gezondheid dus geen (op geraffineerde suiker na) aandacht op wat er allemaal minder moet, maar aandacht op wat we meer kunnen doen, en dan vanuit de eigen persoonlijke situatie vertrekkend.

2016 staat in het teken van beweging en voeding. Het streven is om de overige thema's binnen het Positieve Gezondheid model op een zelfde manier uit te werken als de Nieuwe Gezondheid thema's.

Laat ons samen onze leefstijl als een gezondheidsmedicijn inzetten en daar zelf, maatschappelijk maar ook zeker de opgroeiende jeugd, duurzaam de vruchten van plukken.

Kijk onder 'Aanpak' naar de werkwijze van het Nieuwe Gezondheid programma.