4 pandemieën
1 Europese primaire preventie strategie!

Afbeeldingen covid,overgewicht,diabetes en inactiviteit

WAAROM?

Niet 1 maar 4 pandemieën!

Het lijkt er momenteel op dat er één pandemie heerst, het zijn er echt vier. COVID-19 is de pandemie die momenteel het meest bevochten wordt. De andere 3 pandemieën zijn even dodelijk, of eigenlijk nog dodelijker. COVID-19 zorgt op dit moment wereldwijd voor ongeveer 20.000 doden per week, de andere pandemieën voor meer dan 80.000 per week. Toch krijgt COVID-19 momenteel veel meer aandacht, omdat deze nieuw, sneller en onvoorspelbaarder is. De andere drie zijn er al lang, zijn langzamer, veel langzamer, het zijn eigenlijk sluipmoordenaars en ze zijn erg voorspelbaar. Pandemie 2, 3 en 4 zijn overgewicht/obesitas, diabetes en inactiviteit volgens de WHO.

Waarom

Eigenlijk is het een beetje vreemd, dat we niet veel meer en intensiever actie ondernemen op de andere 3 pandemieën, deze zorgen immers voor 7 tot 9 keer zoveel sterftegevallen, zo niet meer, hebben immers de potentie om de toekomst van onze opgroeiende jeugd behoorlijk negatief in te kleuren (een voorspelling van het RIVM is dat overgewicht en obesitas door blijft groeien, naar 62% in 2040, maar dat percentage zal door de huidige crisis waarschijnlijk al in 2030 bereikt zijn) en het blijft chronisch op onze zorgkosten drukken (van ruim 90 miljard nu naar ruim 175 miljard in 2040).

WAT?

Tijd voor een Healthy Ageing programma

Een Healthy Ageing programma tegen de complicaties van corona en tegen de complicaties van ziekten überhaupt! Volgens de WHO geven regelmatige fysieke activiteiten en gezonder eten niet alleen een goed gevoel, het heeft ook aanzienlijke voordelen voor de gezondheid. Het vermindert het risico op hart- en vaatziekten, diabetes en sommige vormen van kanker, helpt het gewicht onder controle te houden en draagt bij aan het mentale welzijn. Tevens vergroot het ook de kans om vrienden te maken en je onderdeel van de gemeenschap te voelen.

Wat

Actief en gezond leven komt de gezondheid op elke leeftijd ten goede, maar is vooral belangrijk voor de gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren en kan een wezenlijk verschil maken voor het welzijn van ouderen. Daartegenover zijn fysieke inactiviteit en sedentair gedrag twee van de belangrijkste risicofactoren voor de gezondheid waaraan naar schatting een miljoen doden per jaar worden toegeschreven in de Europese regio van de WHO.

Naast de afname van het risico op ernstige complicaties bij Corona nemen door deze preventiemaatregelen ook de risico’s af op hart- en vaatziekten, overgewicht, diabetes, dementie, obesitas en vele andere chronische ziekten.

We weten eindelijk wat te doen!

De strategie hoe gedrag te veranderen, of hierin in ieder geval optimaal effect te bereiken is bekend. Voorwaarde is echter, om hiermee te starten, dat de essentiële inzichten over gezond leven ook bekend zijn en wetenschappelijk gevalideerd zijn. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de internationale publicaties vanuit o.a. de WHO en de Gezondheidsraad.

Wat deel 1

In dit onderdeel benoemen we de primaire 12 leefstijl thema’s, waarvan is aangetoond, dat toepassing resulteert in gezondheidsbevordering. Hoe meer iemand van deze leefstijl regels positief toepast, des te meer positieve invloed op de gezondheid en des te meer risico vermindering om ziek te worden of ernstige complicaties te krijgen.

De uitdaging die wij aangaan in dit programma, is inzicht verschaffen in de essentiële inzichten achter deze leefstijl richtlijnen. Tevens pretenderen we niet dat deze lijst compleet is, het is een model en programma in beweging, wat door de tijd heen aangevuld zal worden.

HOE?

5 fasen in ondersteuning gedragsverandering

 • Fase 1: Bewustwording gezonder leven
 • Fase 2: Bewustwording werking van het brein, gedragsverandering en mindset
 • Fase 3: Iedereen een leefstijl switch
 • Fase 4: ondersteuning/begeleiding
 • Fase 5: begeleiding/behandeling

New Health 2022 - Eén primaire Healthy Ageing strategie!

De primaire preventie Healthy Ageing waar we mee aan de slag zijn heet ‘New Health 2022’. Hierin bekijken we leefstijl en preventie in een breed perspectief. Niet alleen bewegen, ook voeding en mentaal. Inactiviteit, sarcopenie, ongezonde voeding, stress, een gebrek aan health literacy (kennis en vaardigheden om gezonde keuzes te kunnen blijven maken) en gebrek aan health mindset hebben er samen voor gezorgd dat de 4 genoemde aandoeningen pandemieën zijn geworden.

Onderzoek vanuit Nieuwe Gezondheid in het Europese New Health project (www.new-health.eu) en de nationale preventie beweging (www.hoedoejedat.nu) concludeert dat er 1 primaire preventie strategie gekozen kan worden.

Waarom

Er is zelfs al een begin gemaakt, met de hieronder genoemde fase 1 en 2 is, met behulp van de Europese commissie, al gestart, maar nog maar pril.

De 4 stappen van het New Health 2022 programma

De primaire Healthy Ageing strategie kent 4 stappen;

 1. Wetenschappelijk gefundeerde leefstijl en Healthy Ageing bestanddelen formuleren en presenteren
 2. Samenwerking tussen gezondheidsorganisaties en professionals met een focus
 3. Bewustwording professionals in zorg, onderwijs, sport, welzijn
 4. Consumenten bewustwording en begeleiding vanuit de wijk, het dorp, de stad, waar nodig

OPROEP:

Krachten bundelen!

Dit primaire Healthy Ageing programma heeft de potentie een belangrijke bijdrage te leveren aan de vermindering van de 4 gecombineerde heersende pandemieën. Ook vormt het programma een basisraamwerk om op door te bouwen.

Zo wordt er gestart in 2021 met een Healthy Ageing netwerk Nederland. Sportcentra, fysiotherapeuten, gewichtsconsulenten en andere professionals die met gezondheidsbevordering actief zijn, krijgen een opleiding tot Healthy Ageing coach en een Healthy Ageing – 50 plus krachtnetwerk consumenten programma aangereikt, om zelf in de eigen regio uit te rollen. Er wordt een bewustwordingspakket aangereikt en een kant en klaar cursusprogramma, inclusief powerpoints voor lokale lezingen, cursus en webinars. Thema’s zijn bewegen als medicijn, voeding als medicijn, je brein als medicijn, leren van de Blue zone gebieden, Positieve Gezondheid, hoe je met bewegen wel af kan vallen, hoe je met voeding wel af kan vallen, e.m.

Professionals die interesse hebben om deel te nemen in de Healthy Ageing netwerk Nederland piltot kunnen mailen naar info@nieuwe-gezondheid.nl

In de planning voor 2022/2023 ligt ook de ontwikkeling van een leefstijl en preventie-programma ontwikkeld kunnen worden specifiek voor jongeren, zodat gezonde leefstijl al vanaf het eerste jaar school meegegeven wordt.

Wat deel 1

Het New Health netwerk Nederland gaan we in 2021 vormgeven. Om de vertaalslag te gaan maken naar het materiaal voor jongeren doen wij een oproep aan mensen en organisaties die kunnen ondersteunen met

 • design,
 • de ontwikkeling van de video e-learning materialen,
 • communicatie,
 • animatiefilmpjes,
 • onderzoek.

Maar we zoeken ook mensen die willen bijdragen in de vorm van

 • community-building,
 • verbinding leggen met zorgverzekeraars,
 • politiek,
 • media,
 • koepelorganisaties,
 • BN’ers,
 • TV, enz.

Wellicht weet iemand welke partijen dit initiatief graag sponsoren, zodat we groter kunnen uitpakken naar nieuwe doelgroepen en/of met de bewustwordingscampagne.

Bundeling van krachten voor EU impact!

Iedereen roept het, dit moeten we samen oppakken. Iedereen die de visie van preventie en Healthy Ageing ondersteunt vragen we dan ook om zich aan te melden.

Alleen aanmelden en de informatie ontvangen kan, elke vorm van ondersteuning is welkom en we werken graag samen in een campagneteam om met deze beweging veel consumenten en professionals te bereiken en daadwerkelijk een trendbreuk in gang te zetten naar een actiever en gezonder Nederland en Europa.

SAMEN!

Nu is de eerste stap, dit new Health programma verder snel vormgeven, het Healthy Ageing project uitrollen en aan de slag in 2022 met het jongeren programma. Voor die laatste zoeken wij momenteel dus nog vrijwilligers en organisaties die vrijwillig de ontwikkeling van dit programma willen ondersteunen;

New Health 2022 - Eén primaire preventie strategie!

 1. Allereerst individuen die geloven in preventieve gezondheid en hun leef kwaliteit op een pro actieve manier een positieve impuls willen geven.
 2. Lokale partijen die zich bezig houden met leefstijl, sport, leef kwaliteit, positieve gezondheid en preventie roepen wij op om een lokale preventie alliantie te vormen en in te haken. Vanuit platform Weert in beweging (www.weertinbeweging.nl) is hier veel ervaring mee en kan ondersteund worden.
 3. Experts op het gebied van gezond bewegen, gezonde voeding, ontwikkelen van een sterke weerstand, mentale gezondheid, mindset, stressbeheersing, mentale ontspanning, die willen ondersteunen in de desk research fase.
 4. Koepel organisatie van professionals, die willen inhaken namens hun beroepsgroep en straks het gratis totaalprogramma willen aanbieden aan hun achterban.
 5. Koepel organisaties van consumenten, die het gratis video e-learning programma straks aan willen bieden aan hun achterban.
 6. Professionals en consumenten die achter de preventievisie staan en nu al in willen haken en mee willen denken en kijken tijdens de ontwikkeling van het programma.
 7. Bedrijven op  gebied van design, e-learning ontwikkeling, communicatie/media, onderzoek, community building die geloven in deze missie, hun naam willen verbinden als partner en willen ondersteunen in de realisatie en doorontwikkeling.
 8. Bedrijven die het programma graag, na realisatie, aan hun werknemers aan willen bieden.
 9. BNers en influenzers die geloven in gezonder leven en een gezondere toekomst, en samen met ons het programma uit willen dragen.
 10. Media bedrijven zoals maandbladen, kranten, TV zenders en omroepen die onderdeel van deze oplossing willen worden.
 11. Sponsoren  die geloven in een gezondere toekomst voor de opgroeiende jeugd en willen bijdrage aan de doorontwikkeling
Werkgroeppartners

Als deelnemer heb je het voordeel dat je in de ontwikkelingsperiode al, als eerste, kennis kan maken met het programma. Partners worden, indien wenselijk, als partner opgenomen en werknemers van partners zijn de eerste die de programma onderdelen kunnen volgen.

Mail ons als je in wilt haken en mail er even bij vanuit welke hoedanigheid: info@nieuwe-gezondheid.nl

Samen sterk voor een gezondere toekomst!

DE PRAKTIJK, DE TOEKOMST!

Hoe ziet dit programma er in de praktijk uit over een jaar of 5?

Tussen de 5 en 10 miljoen Europeanen!
In Europa hebben er binnen 5 jaar tussen de 5 en 10 miljoen mensen deelgenomen (natuurlijk hopen we op meer) aan het New Health en/of Healthy Ageing programma. Deze mensen hebben de introductie doorlopen, de essentiële inzichten van bewegen als medicijn, voeding als medicijn en je brein als medicijn tot zich genomen en kennis genomen van de 6 elementen van Positieve Gezondheid, die als innovatief aspect toe zijn gevoegd aan het New Health programma. Deze 5 miljoen mensen hebben er niet alleen voor gekozen het programma te doorlopen, maar ze hebben tevens voor zichzelf een of meerdere leefstijl switches gekozen en zo de eigen regie een positieve impuls gegeven voor hun eigen leefstijl en gezondheid.

Toekomst
Helath literacy

2 jarig programma
De ontwikkeling van het New Health programma zal ongeveer 2 jaar in beslag nemen. Iedere betrokkene wordt stapsgewijs op de hoogte gehouden van de programma elementen.  Ze krijgen o.a.: een video  per hoofdstuk te zien, er wordt een werkboek aangereikt per hoofdstuk en men wordt uitgenodigd om Healthy Lifestyle promotor te worden. Binnen deze 2 jaar komen bewegen, voeding, mentale fitheid en positieve gezondheid aan de orde, waarin een ieder een leefstijlswitch kan kiezen en daarmee aan de slag kan gaan.

Tussen de 100.000 en 300.000 professionals!
Over 5 jaar hebben zich tussen de 100.000 en 300.000 professionals vanuit verschillende sectoren (zorg, onderwijs, welzijn, leefstijl en sport, bedrijfsleven, overheid) aangemeld, het programma doorlopen en de toolbox voor professional ter beschikking gekregen. Velen hebben het erkende Healthy Lifestyle Promotor certificaat behaald en zorgen voor de verdere bewustwording in hun eigen wijk, dorp, stad en land. Er is eveneens een Healthy Ageing netwerk ontstaan van 800 locaties waar men het Healthy Ageing programma kan volgen.

Een gezondere generatie!
Het vooruitzicht van het RIVM, dat overgewicht en obesitas door blijft groeien naar minimaal 62% in 2040 en het vooruitzicht dat dat percentage nu door de corona crisis nog wel eens veel eerder bereikt zal worden, stemt niet positief. Trekken we die trend door, dan heeft 80 tot 90% van de op dit moment opgroeiende jeugd, overgewicht of obesitas als ze de 50 voorbij zijn. Dat is een perspectief wat  onacceptabel is. We moeten ons samen er maatschappelijk sterk voor maken de trend van overgewicht/obesitas toename te doorbreken. Niet alleen voor de gezondheid en leef kwaliteit van onze jongeren, ook voor het financiële perspectief waar ze mee te maken krijgen, de zorg wordt onbetaalbaar zo.

Natuurlijk is de coronacrisis een drama wereldwijd, maar laat ons leren van deze situatie en nu bewuster worden van de daadwerkelijke gezondheidscrisis waarin we ons bevinden. Daarom een oproep aan iedereen die gezondheid en preventie bewust is, particulier, politicus, vanuit de zorg, sport, onderwijs, onderzoek, media, welke sector dan ook, sluit je aan en laat ons samen, met deze beweging, die doelstelling om 5 tot 10 miljoen Europeanen te helpen met gezonder leven, ver overstijgen.

John van Heel
Projectleider New Health 2022 en het Healthy Ageing network NL

info@new-health.eu
www.new-health.eu

Wilt u meer weten over deze preventie strategie?


Download de uitgebreide strategie
Neem contact met ons op